Systemy uprawy gleby
Nawożenie
Uprawa konwencjonalna - orka
Uprawa uproszczona - mulch
Zbiornik do nawożenia płynnego IXtra LiFe

Przedni zbiornik iXtra LiFe w połączeniu z siewnikiem punktowym Optima zapewnia wysiew nasion we właściwym miejscu z jednoczesną aplikacją odpowiedniej ilości płynnego nawozu. W celu zapewnienia dobrego startu roślin płynny nawóz umieszczany jest w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Inteligentna elektronika przedniego zbiornika oraz siewnika komunikują się ze sobą, co umożliwia jednoczesne włączanie i wyłączanie sekcji odpowiednich dla danego rzędu. Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące nawożenia, skuteczne stosowanie substancji odżywczych ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia całkowitej ilości nawozu aplikowanego w ciągu roku. Nawożenie rzędowe jest sposobem na zwiększenie efektywności i oszczędności dzięki lepszemu umieszczeniu nawozu w pobliżu nasion.