Nazwa
procesu

Koszenie
trawy

Kosiarka dyskowa Vicon Extra 332

Kosiarka dyskowa z kondycjonerem Vicon Extra 732T

Kosiarka dyskowa z kondycjonerem
Vicon Extra 7100T Vario + taśmy BX

Przetrząsanie pokosów

Przetrząsacz Kverneland 8576

Stosując kosiarki z kondycjonerem,
przy sprzyjających warunkach pogodowych
można ominąć etap przetrząsania.

Zgrabianie w pokosy

Zgrabiarka Kverneland 9443

Zgrabiarka Kverneland 9476C

Zgrabiarka Kverneland 9670 S Evo

Stosując kosiarki z taśmami
składającymi pokos uformujesz
pokosy przy pomocy taśm.

Prasowanie i owijanie bel

Prasa rolująca Kverneland 6716 SC14N

Owijarka bel Kverneland 7730M

Praso-owijarka Kverneland 6716 SC14N FlexiWrap

Praso-owijarka non-stop Kverneland FastBale

Podawanie paszy dla zwierząt

Rozdrabniacz bel Kverneland 864

Koszenie trawy

Kosiarka dyskowa z kondycjonerem
Vicon Extra 7100T Vario + taśmy BX

Przetrząsanie pokosów

Stosując kosiarki z kondycjonerem,
przy sprzyjających warunkach pogodowych
można ominąć etap przetrząsania.

Zgrabianie w pokosy

Stosując kosiarki z taśmami
składającymi pokos uformujesz
pokosy przy pomocy taśm.

Prasowanie i owijanie bel

Prasa rolująca Kverneland 6716 SC14N

Owijarka bel Kverneland 7730M

Praso-owijarka Kverneland 6716 SC14N FlexiWrap

Praso-owijarka non-stop Kverneland FastBale

Podawanie paszy dla zwierząt

Rozdrabniacz bel Kverneland 864