Systemy zbioru traw
Podawanie paszy dla zwierząt
System nr 1, 2, 3, 4
Rozdrabniacz bel Kverneland 864

Seria rozdrabniaczy do bel o dużej wydajności Kverneland jest specjalnie przeznaczona dla gospodarstw rolnych, które chcą wykorzystać maszynę do cięcia i rozścielania ściółki zarówno z bel okrągłych, prostopadłościennych jak i w luźnej formie. Prosta, kompaktowa oraz wytrzymała konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność, gwarantuje komfortowe warunki pracy i wszechstronne wykorzystanie maszyny do siana, słomy lub kiszonki sprasowanej w belach o różnych formatach. Kverneland posiada w swojej ofercie siedem maszyn;

  • model zawieszany o pojemności 2 m3,
  • dwa modele ciągane o pojemności 3 m3,
  • dwa modele o pojemności 4,2 m3
  • oraz dwa modele ciągane o pojemności 6 m3.

Konstrukcja oraz zastosowanie każdej z tych maszyn jest podobne. Rzecz w tym więc aby dobrać model wielkością odpowiadający potrzebom gospodarstwa. W celu zapewnienia najbardziej wydajnej pracy w rozdrabniaczach Kverneland zastosowano dużej średnicy bębny wyposażone w 14 trójkątnych ostrzy. Bębny współpracują z obsadzonym na stałę grzebieniem przytrzymującym rozdrabnianą belę, gwarantując równomierne podanie masy do komory koła zamachowego eliminując zarazem ryzyko zapchania maszyny. Dodatkowo w modelu o pojemności 3 i 6 m3 zastosowano przekładnię dwu biegową regulującą siłę wyrzutu w zależności od wykonywanej pracy oraz pomieszczenia, w którym pracuje rozdrabniacz.

  • Jeżeli maszyna ma być wykorzystana do pracy podczas zadawania sianokiszonki na stoły paszowe w czasie bezpośredniego skarmiania lub też ścielenia w mniejszych oborach wtedy należy ustawić przekładnię by koło zamachowe obracało się wolniej uzyskując zasięg wyrzutu maksymalnie do 15 m.
  • Jeżeli jednak to nie wystarczy możemy wówczas wykorzystać przełożenie umożliwiające wydmuch aż do 20 m. Regulację obrotów przeprowadza się za pomocą dźwigni wyprowadzonej w dobrze dostępny punkt z boku maszyny.