ODPORNOŚĆ CHWASTÓW NA HERBICYDY

Odporność chwastów na herbicydy

Odporność chwastów na herbicydy coraz większym problemem polskiego rolnictwa, na który nakłada się sytuacja z wycofywaniem substancji czynnych w środkach ochrony roślin.

Jak powstaje odporność?
Każdy herbicyd zwalcza chwasty w pewien określony sposób oddziałując na ich procesy życiowe.  Zakłócenie specyficznych procesów wpływa na zatrzymanie rozwoju rośliny i jej stopniowe obumieranie. Stosując ten sam herbicyd przez wiele lat, sami sobie hodujemy rośliny które nie reagują na dany mechanizm działania tej substancji. Po kilku latach mamy bardzo dużo roślin, które przetrwają zabiegi chemiczne i wydają nasiona. Większy problem stanowią chwasty które mogą być  odporne na nie jeden, ale dwa mechanizmy działania herbicydów.

Jak zapobiegać odporności?
Agrotechnika
Płodozmian – możliwość walki z chwastami w różnych uprawach
Pełna uprawa płużna – redukujemy bank nasion poprzez ich przykrycie
Opóźnienie siewu – mniejszy wigor nasion wyczyńca polnego
Zwiększenie obsady rośliny uprawnej – konkurencja dla chwastów
Rotacja herbicydów odnośnie mechanizmów działania – stosowanie mieszanin herbicydów z różnymi mechanizmami działania
Zabiegi zwalczania chwastów wykonywane także jesienią

Kompleksowe podejście agronomiczne z zastosowaniem herbicydów dla optymalnego zwalczania wyczyńca (Wielka Brytania)

Żródło: ADAS Boxworth 2001, DEFRA and Syngenta funded experiments

Na poniższych prezentacjach znajdziecie Państwo informacje jakie maszyny Kverneland można zastosować i kiedy to zrobić, aby uchronić się przed odpornością chwastów na herbicydy. Znajdziecie Państwo również informacje, że wykorzystanie pługa nie zawsze oznacza staromodne podejście do rolnictwa.

Maszyny Kverneland w kontekście odporności chwastów na herbicydy

Opłacalna orka

ARCHIWUM TEMATÓW