Systemy uprawy gleby
Płytka uprawa pożniwna

Uprawa podstawowa /główna
Uprawa konwencjonalna - orka
Uprawa uproszczona - mulch
Kultywator Enduro Pro

3-belkowy kultywator Enduro Pro to uniwersalna maszyna, którą można wykorzystać do różnych zadań, również do uprawy pożniwnej. Zęby rozstawiane co 280 mm w połączeniu ze skrzydełkami podcinającymi o szerokości 320 mm lub dłutami Knock-On, których szerokość również wynosi 320 mm zapewniają pełne podcięcie gleby przy płytkiej uprawie. Maszyna w standardzie jest wyposażona w hydrauliczną regulację głębokości, która odbywa się podczas pracy, bez wychodzenia z kabiny ciągnika. Ustawienie odpowiedniej głębokości roboczej ułatwia dobrze widoczna z kabiny ciągnika skala od głębokości, która jest wyrażona w centymetrach. Wał i sekcja równająca są zawieszone na równoległoboku, dzięki czemu przy zmianie głębokości roboczej nie ma konieczności ponownej regulacji ustawień sekcji równającej. Kultywator występuje w szerokościach roboczych od 3 do 5 metrów.