Systemy uprawy gleby
Uprawa głęboka
(w razie konieczności)

Płytka uprawa pożniwna

Uprawa podstawowa/główna

Przygotowanie gleby do siewu
(w razie konieczności)
Uprawa uproszczona - mulch
Kultywator DTX

DTX to maszyna która wykonuje kilka operacji w jednym przejeździe. Zęby Pro-Lift spulchniają glebę na głębokości do 40 cm. Zęby są zabezpieczone za pomocą siłowników hydraulicznych. Maksymalny nacisk na zabezpieczeniu hydraulicznym to aż 2900 kg. Ząb składa się z 5 niezależnie wymienianych elementów, co ogranicza koszty użytkowania maszyny. Podwójna brona talerzowa, która znajduje się za zębami uprawia górne warstwy gleby, podcinając ją na całej szerokości roboczej maszyny. W sekcji talerzowej zastosowano stożkowe talerze o średnicy 520 mm. Talerze są indywidualnie zabezpieczone za pomocą gumowych amortyzatorów. Głębokość roboczą zębów i talerzy uprawowych reguluje się niezależnie. Spulchnioną i uprawioną glebę zagęszcza wał DD, Actipack lub Actipress Twin. Dodatkowo maszynę można wyposażyć w siewnik do poplonów a-drill, dzięki czemu w jednym przejeździe maszyn będzie wykonywać 3 operacje (głębokie spulchnianie gleby, płytka uprawa, siew międzyplonów).  Maszyna występuje w szerokości roboczej 3 metry a zapotrzebowanie na moc to 200-300 KM.