Systemy uprawy gleby
Elektronika
Uprawa konwencjonalna - orka
Uprawa uproszczona - mulch
Terminal IsoMatch Tellus GO+

IsoMatch Tellus GO+ jest przeznaczony do łatwego sterowania maszynami i wydajnej pracy. Terminal ten posiada wydajniejszy procesor, co pozwala na znacznie szybszą reakcję i zwiększa łatwość obsługi. IsoMatch Tellus GO+ może teraz obsługiwać wymagające aplikacje, takie jak IsoMatch FarmCentre, oferując zaawansowane funkcje i zdalne połączenie z narzędziem w celu uzyskania wyższej wydajności przy niższych kosztach. Łatwość konfiguracji maszyny za pomocą ekranu dotykowego oraz prosta obsługa przy użyciu klawiszy i pokrętła zapewniają optymalną kontrolę podczas jazdy. Dodatkowe funkcje są dostępne jako oddzielne licencje, co pozwala na dostosowanie inwestycji do osobistych potrzeb.