Systemy uprawy gleby
Wyposażenie dodatkowe dla elektroniki
Uprawa konwencjonalna - orka
Uprawa uproszczona - mulch
IsoMatch Eye

Możliwość podłączenia maksymalnie do 4 kamer do uniwersalnych terminali IsoMatch Tellus zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy. Możesz łatwo przełączać się między kamerami bez potrzeby stosowania dodatkowego ekranu w kabinie ciągnika. Zapewnia to pełną kontrolę i podgląd całej pracy maszyny w dzień i w nocy, widoczności w nocy zawdzięczamy zintegrowanym diodom LED. Zwiększa to bezpieczeństwo podczas cofania maszyną lub manewrowania wokół przeszkód.