GLEBA

Gleba

Gleby zapewniają bioróżnorodność, żywność, paszę, ubrania, schronienie i energię. Przechowują i filtrują wodę, przetwarzają składniki odżywcze, zatrzymują węgiel i stanowią 25% naszej różnorodności biologicznej. Zdrowa gleba ma kluczowe znaczenie dla spełnienia wszystkich tych funkcji. Organizmy glebowe korzystają z materii organicznej dostarczanej przez resztki pożniwne i międzyplony. Zarządzanie glebą, które zwiększa zawartość próchnicy, może wspierać tworzenie kompleksów iłowo-próchniczych i zwiększać aktywność biologiczną w glebie. Zróżnicowane i bogate życie w glebie jest zatem kluczem do zachowania zrównoważonej, zdrowej gleby która może sprostać wymaganiom wysoko wydajnego rolnictwa.